สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

เราตอบแทนความตั้งใจของพนักงานทุกคนด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและน่าพึงพอใจ

โบนัส

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)

ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

ค่าโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสุขภาพ

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

การพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้

วัฒนธรรมองค์กร

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงาน ฝ่าย สถานที่ทำงาน วันที่ประกาศ
Marketing Research Officer Marketing สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด
Category Supervisor Customer Marketing สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด
PC Supervisor (กรุงเทพ) Customer Marketing สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด
Business Development Manager - Cambodia ฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด
พนักงานขับรถ (ต่างจังหวัด) National Distribution Network สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด
ขายหน่วยรถ (ต่างจังหวัด) National Distribution Network สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด