ตำแหน่งงานว่าง

เรามีความเชื่อมั่นว่าพลังของทรัพยากรบุคคลเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ไอพีเฮ้าส์เปิดรับบุคคลากรที่มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และพร้อมร่วมงานกับเราทุกท่านเข้าร่วมทำงาน เพื่อร่วมเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในบ้านไอพีเฮ้าส์ หลังใหญ่นี้โดยสามารถดูตำแหน่งงานว่างต่างๆ ที่ทางบริษัทเปิดรับดังนี้
  • Group Brand Manager
  • Category Manager
  • Category Marketing Research Manager
  • เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
  • Data Support
  • Key AccountExecutive.(Traditional trade channels)
  • พนักงานขายเครดิตตจว
  • พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (เขตกรุงเทพฯ) 2 อัตรา
  • พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ตจว.) 10 อัตรา