บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด - ผู้ผลิตและจำหน่าย Hygiene, Vixol, Whiz, Dance, Focus และ Ivy