สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

เราตอบแทนความตั้งใจของพนักงานทุกคนด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและน่าพึงพอใจ

โบนัส

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)

ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

ค่าโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสุขภาพ

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

การพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้

วัฒนธรรมองค์กร

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงาน ฝ่าย สถานที่ทำงาน วันที่ประกาศ
Category Supervisor Customer Marketing สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 04-06-63 ดูรายละเอียด
System Administrator IT Sukhapiban 3, Soi Ramkhamhaeng 129/1 04-06-63 ดูรายละเอียด
Space Management Officer Customer Marketing Sukhapiban 3, Soi Ramkhamhaeng 129/1 04-06-63 ดูรายละเอียด
Event Staff Customer Marketing Sukhapiban 3, Soi Ramkhamhaeng 129/1 04-06-63 ดูรายละเอียด
นักเคมี (R&D) - นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 04-06-63 ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 04-06-63 ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร - นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 04-06-63 ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ - นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 04-06-63 ดูรายละเอียด