ภาพยนต์โฆษณา

พบกับเรื่องที่น่าสนใจ รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านสื่อมีเดียต่างๆ ของวิกซอล

ตัวจริงเรื่องการขจัดคราบ แต่ไม่ทำลายพื้นผิว หอมสบายจมูก

ผลิตภัณฑ์

วิกซอล ออกซี่

กลิ่นอควาเฟรช
สั่งซื้อสินค้า

วิกซอล ออกซี่

กลิ่นฟลอรัลเฟรช
สั่งซื้อสินค้า