VIXOL
Event
Lucky draw

Event

วิกซอลเทลุ้นทอง ลุ้นทองคำทุกวัน!

2019-01-01

วิกซอล ให้คุณลุ้นทองทุกวัน! ง่ายๆ แค่

 • ซื้อวิกซอลขนาด 450 มล. หรือ 900 มล. สีใดก็ได้ที่มีสติ๊กเกอร์อยู่ที่ผลิตภัณฑ์
 • ขูดสติ๊กเกอร์ข้างขวดให้เจอ “รหัสลุ้นทอง” 
 • กดส่งรหัส *460* ตามด้วย “รหัสลุ้นทอง” กด # แล้วโทรออก (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

เท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท ทุกวัน! (1 รางวัล / 1 ท่าน)


ร่วมส่งรหัสลุ้นทองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 - 28 กพ. 62 (ถึงเวลา 17.00 น.)

จับรางวัลและประกาศผลครั้งแรกวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยประกาศผลทุกวันผ่านทาง Facebook Vixol Thailand และ Website Vixolthailand.com จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : Vixolthailand หรือ โทร 02-591-9800 กด 0


กติกาและเงื่อนไขในการร่วมสนุก

 • ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ถึงเวลา 17:00 น.)
  • ประกาศรางวัลครั้งแรกวันที่ 15 มกราคม 2562 และ ประกาศรางวัลครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 45 วัน
 •  วิธีการร่วมสนุก
  1. ซื้อ วิกซอล ขนาด 450 มล. หรือ 900 มล. สีใดก็ได้ ที่มีสติกเกอร์อยู่บนบรรจุภัณฑ์
  2. ขูดสติกเกอร์บนบรรจุภัณฑ์ให้เจอ รหัสลุ้นทอง
  3. กดส่งรหัส *460* ตามด้วย รหัสลุ้นทอง  กด # แล้วโทรออก เช่น *460*1*1234567# ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท สำหรับเครือข่าย AIS, dtac, TRUE เมื่อบริษัทฯได้รับรหัสลุ้นทองแล้วจะส่งข้อความ SMS ขอบคุณตอบกลับ
  4. ลุ้นรับสร้อยคอทองคำทุกวัน มูลค่า 5,000 บาท ต่อหนึ่งรางวัล  รวมจำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 45 รางวัล คิดเป็นมูลค่ารวมของรางวัลทั้งสิ้น 225,000 บาท
  5. จับรางวัลและประกาศผลครั้งแรกวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยประกาศผลทุกวันผ่านทาง เฟสบุ๊ก Vixol Thailand จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • รายละเอียดของรางวัล
  • สร้อยคอทองคำทุกวัน มูลค่า 5,000 บาท ต่อหนึ่งรางวัล  รวมจำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 45 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 225,000 บาท
 • เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
  1. ในการร่วมกิจกรรมผู้โชคดีสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง  แต่จะสามารถได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
  2. หนึ่งเลขรหัสบนสติ๊กเกอร์ ถือเป็น หนึ่ง สิทธิในการลุ้นรางวัล
  3. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บสติกเกอร์ที่มีรหัสลุ้นทอง และผลิตภัณฑ์วิกซอลที่ร่วมรายการ ไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • หลักเกณฑ์ในการจับและการแจกของรางวัล
  1. บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ และเลขรหัส ตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด   โดยกำหนดการจับรางวัลจำนวน 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 45 รางวัล จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 เริ่มจับรางวัลครั้งแรกวันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   • ครั้งที่ 1  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 จับรางวัล วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. จำนวน 7 รางวัล และ ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มกราคม 2562  รวม 7 รางวัล 
   • ครั้งที่ 2  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562  จับรางวัล วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น.  จำนวน 7 รางวัล และประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มกราคม 2562 รวม 7 รางวัล 
   • ครั้งที่ 3  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562  จับรางวัล วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. จำนวน 7 รางวัล  ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 – 4 กุมภาพันธ์ 2562  รวม 7 รางวัล
   • ครั้งที่ 4  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  จับรางวัล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256 เวลา 17.30 น. จำนวน 7 รางวัล  ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 รางวัล
   • ครั้งที่ 5  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  จับรางวัล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.30 น. จำนวน 7 รางวัล ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 รางวัล
   • ครั้งที่ 6   เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  จับรางวัล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. จำนวน 9 รางวัล ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2562  รวม 9 รางวัล
   • ครั้งที่ 7  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. จับรางวัล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. จำนวน 1 รางวัล ประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน รวม 1 รางวัล
  2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 • เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. ผู้ที่ชนะรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
  2. ประกาศผู้ชนะรางวัลสร้อยคอทองคำ ทาง เฟสบุ๊ก Vixol Thailand สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ โดยบริษัทฯ จะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกิจกรรม และสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเอง ที่บริษัท ไอ พี เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 ผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
   • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
   • สติกเกอร์ที่มีรหัสลุ้นทอง
   • ผลิตภัณฑ์วิกซอลที่ร่วมรายการ  เพื่อรับของรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้โชคดี มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิจากรางวัล ดังกล่าว
  4. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
  5. กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัลที่มีภูมิลำเนา และถิ่นฐาน อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  6. พนักงานและครอบครัวของพนักงานของ บริษัท ไอพี เทรดดิ้ง จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมทั้งของรางวัลต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  10. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกพาหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯโดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครองเลขที่ 659-665/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
  11. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง เฟสบุ๊ก Vixol Thailand หรือ โทร 02-591-9800 กด 0
ย้อนกลับ