สีฟ้า

สื่อถึงวิสัยทัศน์ คิดไปข้างหน้ามุ่งสู่อนาคต

สีขาว

สื่อถึงความซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในหลักการ

สีเหลือง

สื่อถึงพลังและความคิดสร้างสรรค์ โดยนำเสนอผ่านวงกลมของตัว i

กรอบของโลโก้

ปรับรูปแบบมาจากโครงสร้างรูปหัวใจ เพื่อสื่อถึงความรัก มุ่งมั่นและทุ่มเท

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ

เราจะเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นที่น่ายกย่อง เปี่ยมไปด้วย บุคลากรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพออกสู่ทุกครัวเรือน

ค่านิยมองค์กร

INTEGRITY

ซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม

IN LOVE

รัก หลงใหลในสิ่งที่ทำ

INSIGHTFUL

รู้จัก รู้จริง รู้ใจ

INNOVATION

สร้างสรรค์นวัตกรรม

IN-SYNC

รวมพลังหนึ่งใจเดียว

INTO THE FUTURE

มองอนาคต

ความภาคภูมิใจของเรา

โล่เกียรติยศ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ปี 2560

ได้รับ โล่เกียรติยศ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้

ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2560

ได้รับ ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อย.Quality Awards ปี 2559

ได้รับรางวัล อย.Quality Awards ด้านวัตถุอันตราย

ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2559

ได้รับ ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2557

ได้รับ ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โล่ประกาศเกียรติคุณ ปี 2555

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพลด ใช้น้ำดีเด่น จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อย.Quality Awards ปี 2554

ได้รับรางวัล อย.Quality Awards ด้านวัตถุอันตราย

อย.Quality Awards ปี 2552

ได้รับรางวัล อย.Quality Awards ด้านอาหาร(1 ใน 22 สถานประกอบการทั่วประเทศ)

ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2552

ได้รับ ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปี 2551

ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

การเดินทางของเรา

ด้วยปรัชญา และความมุ่งมั่นของเราที่ส่งมอบสิ่งดีๆ สู่คนไทย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิต และคุณภาพระดับสากลในราคาที่สมเหตุสมผลเหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม และที่สำคัญการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างของบริษัทได้คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทำให้กลุ่มบริษัท ไอ.พี.เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ครองใจผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย และส่งออกไปอีกหลายประเทศมายาวนานถึง 46ปี

2515 - 2526

จุดเริ่มต้น

ของผู้ชายคนหนึ่ง...

ที่มีแรงบันดาลใจ มีความฝัน

“อุทัย ธเนศวรกุล”

ซึ่งพยายามค้นคว้า ทดลองกรรมวิธีต่าง ๆ ในบ้านเล็ก ๆ หลังหนึ่งที่เป็นทั้งโรงงาน สำนักงาน และที่พักอาศัย จนกลายมาเป็น น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ที่ชื่อว่า “วิกซอล”

2515 - 2519
 • ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน อินเตอร์ โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ผลิตสินค้าชิ้นแรก คือ วิกซอล (Vixol)
 • ผลิตน้ำยาเคลือบเงาพื้น น้ำยาลอกแว๊กซ์ น้ำยา ดับกลิ่น และสบู่ล้างมือ ซึ่งเป็น
  บริษัทฯ แรกของไทย
  และในทวีปเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิต น้ำยาด้วยสูตรของตนเอง
 • ผลิตน้ำยาซักผ้าขาว ภายใต้แบรนด์ "ไฮยีน"
 • ก่อตั้ง บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลาย จำกัด
2520 - 2525
 • ก่อตั้ง บริษัท ไอ.พี.เซลล์ จำกัด (ฝ่ายจัดจำหน่าย)
 • ก่อตั้ง บริษัท ไอ.พี.เคมิคอล จำกัด (ฝ่ายโรงงาน) และย้ายโรงงานมาที่ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กรุงเทพฯ
2526

ปรับภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างความชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจ เราจึงจัดตั้ง กลุ่มบริษัทไอ.พี. ขึ้น

 • บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

  (ธุรกิจจัดจำหน่าย ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท ไอ.พี. เซลล์ จำกัด)
 • บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  (ธุรกิจผลิต สินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท ไอ.พี. เคมิคอล จำกัด)
2527 - 2531

นับเป็นช่วงเวลา เริ่มต้นสู่ความสำเร็จอีกครั้ง ที่เราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย ที่ร่วมกัน รังสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนการบริการ เพื่อพัฒนา และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

2527
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Laundry ภายใต้ แบรนด์ “ไฮยีน” น้ำยาอัดกลีบ, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, พรีวอช และผลิตภัณฑ์ซักผ้า
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Floor and Wall ภายใต้แบรนด์ “วิซ” น้ำยาเช็ดกระจก และน้ำยา ถูพื้นสูตรเข้มข้น
2528 - 2531
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Household ภายใต้ แบรนด์ “วิกซอล ASC” น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Personal Care สบู่ เหลว ภายใต้แบรนด์ “Soff-Sope”
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Laundry ภายใต้ แบรนด์ “ไฮยีน” น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐาน กลิ่นพิ้งค์ สวีท และกลิ่นไวโอเล็ต ซอฟท์
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Toilet Cleaner ภายใต้แบรนด์ “สเปค” และ “อิมแพค”
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ “IRON MATE SPRAY STARCH” สเปรย์อัดกลีบ บรรจุแบบ อัดแก๊ส
 • เริ่มทำตลาดขายตรง กลุ่ม Household ภายใต้ แบรนด์ “Saniforce” และกลุ่มน้ำหอม ภายใต้แบรนด์ “La Cygne”
2532 - 2539

ในช่วงนี้สินค้าอุปโภคบริโภค เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวัน ของคนเราอย่างแยกไม่ออก และด้วยปรัชญาการดำเนิน ธุรกิจของเรา คือ การวิจัย และพัฒนาที่มาจากความเข้าใจ ถึงผู้บริโภค เพื่อค้นหา “นวัตกรรมใหม่” ที่จะยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมให้ดีขึ้น

2532
 • เริ่มก่อสร้างโรงงานที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ บนพื้นที่ 15 ไร่
2533
 • วันที่ 4 มิถุนายน ย้ายโรงงานจาก ถนนร่มเกล้า มีนบุรี ไปนิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • ปรับโฉมฉลากน้ำยาปรับผ้านุ่ม "ไฮยีน" จากเดิมที่ เป็นแม่และเด็ก ซึ่งต้นแบบมาจากภาพวาดเป็นภาพถ่าย
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Personal Care ภาย ใต้แบรนด์ "แดนซ์" ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง และ "โฟกัส" ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย ด้วยสโลแกน โดนใจที่ว่า “กินไม่ได้แต่เท่”
2534
 • ย้ายที่ทำการบริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด จากตึก อิตัลไทย (คลองตัน) ไปที่ สำนักงานใหม่ที่ หัวหมาก ถนนรามคำแหง
2535 - 2536
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Personal Care ภาย ใต้แบรนด์ "Little Secret" แป้งฝุ่นสำหรับเด็ก ใน รูปแบบขวดหมีน้อยน่ารัก
2537
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Laundry ภายใต้ แบรนด์ "Londri" เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้น 5 เท่า
2538 - 2539
 • เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ "ไอวี่" น้ำผลไม้ 100% ซึ่งทำให้ชื่อบริษัท ไอ.พี. เริ่มเป็น ที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น
2540 - 2547

เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แต่เราเป็นองค์กร ที่ลุกขึ้นมาตั้งหลักและ เดินต่อได้โดยไม่สะดุด อีกทั้งยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ด้วยความเชื่อว่า ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มจะไม่ได้รับผลกระทบ

2540
 • เริ่มคิดค้นพัฒนา นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ยูเอชที
 • เริ่มขยายธุรกิจส่งออกไปยังประเทศ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง จีน บังกลาเทศ ออสเตรเลีย มัลดีฟ และเนเธอร์แลนด์
2541 - 2542
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ยูเอชที "ไอวี่ ดริ๊งค์กิ้ง โยเกิร์ต" รสผลไม้รวม, รสส้ม, รสบลูเบอร์รี่, รสสตรอว์เบอร์รี่ และรสธรรมชาติ
 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "VIXOL PH7" สเปรย์ทำความ สะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์
2543 - 2545
 • เริ่มบุกห้างสรรพสินค้าด้วย “Ivy Conner” จำหน่าย อาหาร และเครื่องดื่ม เช่นไอศกรีม สปาเก็ตตี้ ไก่ทอด เบเกอรี่ ฯลฯ ที่ห้างเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง 2, สาขาบางกะปิ, สาขาราคำแหง 3 และสาขางามวงศ์วาน
2546
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "ถุงหอม ไฮยีน" กลิ่นพิ้งค์ สวีท, กลิ่นไวโอเลต ซอฟท์ และ กลิ่นบลู เฟรช
2547
 • ปรับโฉมผลิตภัณฑ์ "ไฮยีน" ขจัดคราบสำหรับผ้าขาว
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "ไฮยีน" ขจัดคราบสำหรับผ้าสี และผ้าขาว
 • เข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มที่บรรจุขวดด้วยระบบ HOT FILL ซึ่งมี ชาเขียวญี่ปุ่น และ Ivy Fruit Punch
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "ไอวี่" กาแฟ สูตรโบราณ และ ชาเย็น สูตรโบราณ
 • เริ่มนำระบบ SAP มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการ ขาย การบัญชี และควบคุมคลังสินค้า เป็นต้น
2548 - 2556

ในยุคที่มีความยากลำบากในการบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ การก้าว ข้ามวิกฤตในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เราก็ไม่เคยหยุดนิ่ง

2548 - 2550
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร และผลไม้ "ไอวี่ เอเชี่ยนดริ๊ง" (Ivy Asian Drink) น้ำลำใย, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำเก๊กฮวย, น้ำเก๊กฮวยผสมหล่อฮังก๊วย, น้ำมะขาม, น้ำบ๊วย และน้ำมะตูม
 • ขยายธุรกิจส่งออกต่างประเทศ CLMV และมีทีมงาน ฝ่ายขายที่รับผิดชอบการตลาดต่างประเทศโดยตรง
2551
 • ย้ายที่ทำการบริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด จากหัว หมาก ถนนรามคำแหง ไปที่อาคารสำนักงานใหม่ บนพื้นที่ 6 ไร่ เขตสะพานสูง ถนนรามคำแหง
 • ขยายศูนย์กระจายสินค้า บนพื้นที่ 10 ไร่ ที่นิคม อุตสาหกรรมบางปู ซอย 7
2552
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบชนิดผง สำหรับผ้าสี และผ้าขาว “ไฮยีน ซุปเปอร์ โอ ทู" (Hygiene Super O2)
 • ฉลองครบรอบ 37 ปี และเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ที่ถนนรามคำแหง
2553 - 2554
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้น Hygiene Max Soft 10
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร และผลไม้ "ไอวี่ เอเชี่ยนดริ๊ง" (Ivy Asian Drink) 2 รสชาติ น้ำเฉาก๊วย ผสมน้ำผึ้ง และน้ำเก็กฮวยผสมน้ำผึ้ง
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น "วิซ ชิลด์เทค" (Whiz Shield Tech) กลิ่นเลิฟลี่ อโรมา, กลิ่นสปา รีแลกซ์, กลิ่นสวีท โรแมนซ์ และกลิ่นรีเฟรชชิ่ง คูล
2555
 • ปรับโฉมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้น จาก Hygiene Max Soft 10 เป็น Hygiene Max
2556
 • เริ่มเปิด บริษัท ไอ.พี.เวียดนาม จำกัด ณ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และ สุขภัณฑ์ "วิกซอล ออกซี่" (VIXOL OXY) สูตรพลัง ออกซิเจน กลิ่นฟลอรัลเฟรช และกลิ่นอควา เฟรช
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ "วิกซอล" (VIXOL) สูตร DUO Action วิกซอล พิงค์, วิกซอล สมาร์ท, วิกซอล พาวเวอร์, วิกซอล เรด และ วิกซอล ไวท์
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น "วิซ X5 Power" (Whiz X5 Power) กลิ่นฟลอรัล, กลิ่น โรแมนติก บลอสซั่ม, กลิ่นแพชชั่น และกลิ่นเฟรช
2557 - 2558

เราประกาศความเป็น Expert Brand ปรับภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ และเริ่มมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง

2557
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษ " ไฮยีน เอ็กซ์เพิร์ท แคร์" (Hygiene Expert Care) กลิ่น สวีทคิส, กลิ่นมอร์นิ่งเฟรช, กลิ่นซีเคร็ทชาร์ม และกลิ่น เทนเดอร์ทัช
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ "ไฮยีน เอ็กซ์เพิร์ท วอช" (Hygiene Expert Wash) กลิ่นบลูมมิ่ง เฟรช และกลิ่นสวีท บลอสซั่ม
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "แดนซ์ โลชั่นน้ำหอม" (Dance Lotion Perfume) กลิ่นซีเคร็ท ชาร์ม, กลิ่นสวีท สปาร์ค กลิ้ง และกลิ่นเชียร์ฟูล ดรีม
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "แดนซ์ โคโลญ" (Dance Cologne) 2 สูตร แดนซ์ เลดี้ แพชชั่น มอยส์ โคโลญ 4 สไตล์ และ แดนซ์ เซย์ อิท มอยส์ฟูล โคโลญ 4 อารมณ์
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "โฟกัส โคโลญ" (Focus Cologne) 2 สูตร Deo Alive และ Ultimate Life
 • ไฮยีนผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรมาตรฐาน ก้าว ขึ้นสู่ ยอดขายอันดับ 1 ของไทย
2558
 • ปรับโฉมฉลากใหม่ "ไอวี่ เอเชี่ยนดริ๊งค์" (lvy Asian Drink) โดยเพิ่มความสดใส สดชื่นมากขึ้น
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรมาตรฐาน "ไฮยีน" (Hygiene) กลิ่นการ์เด้น บลอสซั่ม
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษ "ไฮยีน เอ๊กซ์เพิร์ท แคร์" (Hygiene Expert Care) กลิ่นแฮปปี้ ซันชายน์
2559 - 2560

ในช่วงยุคที่เราบุกเบิกแนวทางใหม่ในการก้าวออกไปพิสูจน์ให้เห็นถึง ศักยภาพสินค้าของคนไทย เส้นทางที่ก้าวผ่านมา การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ ปัจจัยมากมายที่มีส่วนสนับสนุนให้เราเติบโตได้อย่าง ภาคภูมิใจ ควบคู่ไปกับความยึดมั่นในการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา มีธรรมาภิบาล

2559
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษ "ไฮยีน เอ็กซ์เพิร์ท แคร์ ไลฟ์เซ้นท์" (Hygiene Expert Care Life Scent) กลิ่นพีโอนี บลูม และไอริส โรส
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "แดนซ์ บอดี้ แอนด์ แฮนด์ เพอร์ฟูม โลชั่น" (Dance Body & Hand Perfume Lotion) กลิ่นโซ อิน เลิฟ และกลิ่นคิส มี เบฟ
2560
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษ ภายใต้แบรนด์ "ไฮยีน เอ็กซ์เพิร์ท แคร์ ไลฟ์เซ้นท์" (Hygiene Expert Care Life Scent) กลิ่นซันคิส บลูมมิ่ง และกลิ่นมิดไนท์ บลอสซั่ม
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "แดนซ์ ทูอินวัน บอดี้ แอนด์ แฮร์ เพอร์ฟูม มิสท์" (Dance 2 in 1 Body & Hair Perfume Mist) กลิ่นวีว่า คิส และกลิ่นวีวิด เลิฟ
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "โฟกัส เวิร์ค แอนด์ เพลย์ เพอร์ฟูม" (Focus Work & Play Perfume) น้ำหอม 3 กลิ่น ใน 1 เซ็ท
2561 - ปัจจุบัน

ในยุคที่ความเจริญก้าวหน้านำพาเทคโนโลยี และความ ทันสมัยมาสู่สังคม ทำให้ผู้คนในสังคมต้องการความ สะดวกสบายมากขึ้น เราจึง มุ่งมั่น ใส่ใจ พัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างไม่รู้ลืม

2561
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ "แดนซ์ บอดี้ แอนด์ แฮนด์ เพอร์ฟูม โลชั่น" (Dance Body & Hand Perfume Lotion) กลิ่นสวีท เฟรปเป้ และกลิ่นเฟรช สมูทตี้
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้นพิเศษ "ไฮยีน เอ็กซ์เพิร์ท แคร์ มิลค์กี้ ทัช" (Hygiene Expert Care Milky Touch) ที่มีส่วนผสมของ เซรั่มนมเข้มข้น จากผลอัลมอนต์
 • วางตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรเข้มข้น "ไฮยีน เอ็กซ์เพิร์ท แคร์ ไลฟ์เซ้นท์" (Hygiene Expert Care Life Scent) กลิ่นเลิฟลี่ บลูม และ วันเดอร์ บลอซซั่ม
 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เปิดบริษัท I.P. Service and Solution Company Limited ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

FOR THE FUTURE
OF BETTER LIVING.