กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไอ. พี. วัน. จำกัด บริจาคกล่องบรรจุภัณฑ์ไอวี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยูเอชที เพื่อเข้าร่วมโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ”

2021-04-12

ไอวี่ ร่วมบริจาคกล่องบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด นำโดย คุณสิรินารถธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงบริจาคกล่องบรรจุภัณฑ์ ไอวี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยูเอชที จำนวนกว่า 1,400,000 กล่องให้กับคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา ในโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนี้ได้สนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม และนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาสำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านและที่พักพิงให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศไทย การบริจาคครั้งนี้สามารถนำกล่องไปรีไซเคิลเป็นหลังคาได้มากกว่า 749 แผ่น (หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 1×2.40 เมตร จะใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต)ที่มา :


ย้อนกลับ