เกี่ยวกับองค์กร

กิจกรรม

วันสงกรานต์ ของพวกเรา ชาว I.P. One โรงงาน บางปู จ.สมุทรปราการ และ บริษัท I.P. Natural Products จ.ฉะเชิงเทรา

2021-04-12

"วันสงกรานต์ ของพวกเรา ชาว I.P. One โรงงาน บางปู จ.สมุทรปราการ และ บริษัท I.P. Natural Products จ.ฉะเชิงเทรา


ร่วมกันสรงน้ำพระ รับประทานขนมไทย 

และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันตัว

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยความห่วงใย จากครอบครัว I.P. One สุขสันต์วันสงกรานต์ นะครับ”

ย้อนกลับ