ไฮยีน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฮยีน แบรนด์ยืน 1 ที่คนไทยไว้วางใจเลือกซื้อมากที่สุด 2 ปีซ้อน!

2020-08-06


ไฮยีน แบรนด์ยืน 1 ที่คนไทยไว้วางใจเลือกซื้อมากที่สุด 2 ปีซ้อน!

ไฮยีนขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทุกท่าน ที่เลือกให้ผลิตภัณฑ์ไฮยีนเป็นส่วนหนึ่งของทุกขั้นตอนการดูแลผ้าของคุณ จนได้รับรางวัล “Thailand Most Chosen Brands” เป็นแบรนด์ที่คนไทยเลือกซื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าประเภทดูแลบ้านด้วยผลการวิเคราะห์จาก 571 แบรนด์ของผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศไทย เอกสิทธิ์เฉพาะของ KANTAR

ไฮยีนสัญญาว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อดูแลเสื้อผ้าของคุณให้ดีที่สุดตลอดไป

#HygieneThailand #ThailandMostChosenBrands2020ย้อนกลับ