ไฮยีน

กิจกรรม

กิจกรรมแคมเปญ “ไฮยีน #เปลี่ยนทุกมู้ดให้ฟีลกู๊ด”

2020-08-06

กติการ่วมสนุก
 1. ถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ ‘ไฮยีนฟีลกู๊ดซีรีส์’ ขนาดใดก็ได้
 2. โพสต์ลงโซเชียลมิเดีย Facebook หรือ IG ของตัวเอง พร้อม Caption ‘ไฮยีนฟีลกู๊ดซีรีส์’ เปลี่ยนคุณให้อารมณ์ดีขึ้นได้อย่างไร และใส่ Hashtag #ไฮยีนฟีลกู๊ดซีรีส์ #เปลี่ยนทุกมู้ดให้ฟีลกู๊ด ตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ
 3. แท็กเพื่อนที่ต้องการส่งต่ออารมณ์ดี จำนวน 1 คน และแท็ก @HygieneThailand
 4. หลังจากนั้นแคปเจอร์หน้าจอที่ได้โพสต์ภาพ มาคอมเมนต์ใต้โพสต์วิดีโอกิจกรรม บนหน้าแฟนเพจ Hygiene Thailand เพื่อยืนยันการร่วมสนุก
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา และ แชร์เหตุผล ‘ไฮยีนฟีลกู๊ดซีรีส์’ เปลี่ยนคุณให้อารมณ์ดีขึ้น โดนใจกรรมการที่สุดจำนวน 10 ท่าน รับรางวัล ‘ไฮยีนฟีลกู๊ดซีรีส์’ ไปใช้ฟรี 1 ปี รวมทั้งหมด 10 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 17,280 บาท
 6. ร่วมสนุกได้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 (สิ้นสุดกิจกรรม ณ เวลา23.59 น.)
การตัดสินผู้ชนะกิจกรรมและการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา และ แชร์เหตุผล ‘ไฮยีนฟีลกู๊ดซีรีส์’ เปลี่ยนคุณให้อารมณ์ดีขึ้น โดนใจกรรมการที่สุด จะมีสิทธิ์รับของรางวัล (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น)
 2. คณะกรรมการจะทำการตัดสินวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.00 น. ที่ บริษัท บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ที่อยู่เลขที่ 65 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่หน้าแฟนเพจ Hygiene Thailand ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.00 น.
 4. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ โดยส่งกล่องข้อความกลับมาที่แฟนเพจ Hygiene Thailand เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่โพสต์ประกาศรางวัล หรือภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ
 1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ Account Facebook ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต หรือในกรณีที่ Facebook ของผู้ร่วมสนุกได้ set privacy ไว้ทำให้ทางทีมงานไม่สามารถตรวจสอบได้นั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
 2. บริษัท บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สงวนสิทธิ์ต่อผู้จัดกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ในการเผยแผ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพ และคำบรรยายใต้ภาพ และจะต้องไม่นำภาพ และคำบรรยายใต้ภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพ และคำบรรยายใต้ภาพ นั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 7. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลภายใน 60 วัน และทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 10. พนักงานและครอบครัว บริษัท บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-372-3481
ย้อนกลับ